• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

Zemní práce

Těžba zeminy a planýrky.

Výkopy pro bazény, septiky a ČOV se stavební přípravou a instalací.

Úpravy a čištění rybníků a požárních nádrží.

Výkop rýh pro inq. sítě.

Zemní práce provádíme vlastní mechanizací i subdodávkou, zajistíme montáž technologie v zemi.

 

Referenční stavby: