• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

Montáž, opravy a výstavba optických sítí

 

Zafukování optických kabelů, výstavba, opravy stávajících sítí.

 

Sváření optických vláken SM , MM.

Vystrojení rozvaděčů s ukončením vláken na pigtailech.

Montáž optických spojek.

Měření optických sítí s vypracováním měřícího protokolu.

Vytyčení a servis optických sítí.

 

 

 

 

Kalibrační a tlaková zkouška HDPE trubek s vystavením protokolu.

Identifikace a odstranění poruch HDPE trubek.

Instalace komor pro HDPE trubky a optické spojky.

Pokládka HDPE trubek v kabelovodech, volném terénu.