• Telekomunikace
 • Zemní práce
 • Telekomunikace - Optické sítě
 • Veřejné osvětlení
 • Strojní podvrty
 • Stavební práce

Telekomunikace

Vytyčení sítí

Vytyčení sítí elektronických komunikací CETIN,
na základě platného VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ.


Vytyčení sítí provádíme zejména v těchto okresech:


 

Písek

Strakonice

Prachatice

Tábor

České budějovice

 

 

 

Kontakt na vytyčení :
Antonín Talafous
email : talafous@zakompisek.cz
tel: +420 721 871 644


K požadavku na vytyčení zašlete Vaše číslo jednací,
které je uvedeno na vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací (SEK).

 

Platné vyjádření je možné získat na stránkách www.cetin.cz
https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni

 


Dále provádíme vytyčení podzemních telekomunikačních sítí ostatních majitelů či správců, kteří nemají tuto činnost v náplni služeb dle jejich technické dokumentace.

 

Ceník vytyčení sítí :

Vytyčení sítě - 1 hodina 950,- Kč
Další započatá hodina vytyčení 450,- Kč
Doprava km /15,- Kč

 

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Liniové telekomunikační sítě

Stavba a montáž nových podzemních i vzdušných sítí metalických a optických dle projektu dodaného investorem akce.

Překládky stávajících podzemních a vzdušných sítí metalických i optických vyvolané stavební činností či změnami územních plánů.

Uvedené stavby provádíme kompletně včetně dokumentace dle norem ustanovených pro tyto činnosti v telekomunikacích.

ČSN 73 6005Sloupkový telekomunikační rozvaděč pro metalické sítě.

 • Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

TPP 2001

 • 1,2,3,4 Technické předpisy pro výstavbu tel. sítí.

TSM 2096

 • 1,2 Geodetické zaměření stavby + schéma.

Zakom s.r.o. zajistí protokolární předání ukončené akce správci či provozovateli telekomunikační sítě.

 

Vnitřní Slaboproudé rozvody

Stavba a montáž nových a rekonstrukce stávajících slaboproudých rozvodů v budovách.

Strukturovanou síť s koncovými rozvaděči v patřičných kategoriích.

Uvedené stavby provádíme kompletně včetně dokumentace dle norem ustanovených pro tyto činnosti v telekomunikacích.

ČSN 73 6005Datový rozvaděč “RACK“

 • Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

TPP 2001

 • 1,2,3,4 Technické předpisy pro výstavbu tel. sítí.

TSM 2096

 • 1,2 Geodetické zaměření stavby + schéma.

Zakom s.r.o. zajistí protokolární předání ukončené akce správci či provozovateli telekomunikační sítě.

 

ůdržba telekomunikačních sítí

Rekonstrukce podzemních i vzdušných telekomunikačních vedení po haváriích, cizích zásazích či přírodních katastrofách.

Zaměřování a odstraňování poruch na kabelových vedení způsobených provozem či ostatními vlivy.

Opravu a doplnění technické dokumentace na opravených liniových vedeních.

Operativnost zásahu firmou ZAKOM s.r.o. je stanovena naléhavostí jednotlivých případů poruch a sjednává se se spávcem či provozovatelem sítě.