• Telekomunikace
 • Zemní práce
 • Telekomunikace - Optické sítě
 • Veřejné osvětlení
 • Strojní podvrty
 • Stavební práce

Verějné osvětlení

Výstavba venkovních a veřejných osvětlení

Výstavba kabelových rozvodů a rozvaděčů pro veřejné a venkovní osvětlení včetně zemních prací.

Stavba stožárů a montáž osvětlovacích těles dle projektů či požadavků zadavatele.

Při montáži využíváme dvě montážní plošiny na podvozcích AVIA.
Pro stavbu používáme vlastní mechanizaci. - čtyři zemní stroje JCB v potřebné tonáži, podvrtávací soupravu Grundomat.

 

Ukončené stavby předáváme odběrateli s patřičnou dokumentací:

 • revizní zpráva
 • geodetické zaměření sítě + schéma
 • protokoly o předání dotčených povrchů veřejného prostranství a komunikací

 

Údržba veřejného osvětlení

Zaměřování a odstraňování poruch na kabelových vedení způsobených provozem či ostatními vlivy.

Výměny stožárů VO a osvětlovacích těles či jiných zdrojů.

Opravu a doplnění technické dokumentace na opravených liniových vedeních.

Operativnost zásahu firmou ZAKOM s.r.o. je stanovena naléhavostí jednotlivých případů poruch a sjednává se se spávcem či provozovatelem sítě.


Veřejné osvětlení - Projekt, nabídka

Projekt veřejného a venkovního osvětlení.

Projekt obsahuje :

 • technickou část
 • územní řízení
 • vyřízení věcných břemen

 

Koordinuje přípravu a zhotovení projektu s investorem, projektantem a správcem dotčené sítě.

Dle zhotovených projektů připraví cenovou nabídku.

Před realizací zajistíme výkopová povolení včetně dopravně inženýrského opatření.