• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

Energetické úspory ve společnosti ZAKOM

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem
CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013250:

„Energetické úspory ve společnosti ZAKOM“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení úspor energie díky výměně energeticky náročných technologií za úspornější verze. V rámci projektu se plánuje výměna rypadlo-nakladače JCB 2CX a pásového rypadla CAT 312D za nové, energeticky výhodnější varianty dvou pásových rypadel se srovnatelnou kapacitou, ale vhodnějších pro využití ve stacionárních podmínkách recyklačního centra (tedy maximalizace schopnosti obratné a rychlé manipulace a upozadění požadavků na pojezdové schopnosti). Místem realizace projektu je zpracovatelský areál společnosti ZAKOM s.r.o.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a celkovému zefektivnění zpracovatelského procesu. Budou sníženy celkové i jednotkové náklady na zpracování stavebního odpadu na dále využitelný recyklát a tím bude zlepšena celková finanční i energetická bilance výrobního procesu i celé společnosti.

Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno ke konci roku 2019.