• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

Certifikace

ZAKOM s.r.o. je držitelem Pověření a Povolení ke zřizování, montáži, údržbě a servisu zařízení jednotné telekomunikační sítě vydané Ministerstvem dopravy a spojů, Českým telekomunikačním úřadem. Dle těchto dokumentů má vydané koncesní listiny a živnostenský list pro činnosti v zmíněném Povolení.

ZAKOM s.r.o. je držitelem živnostenského listu pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Dle tohoto dokumentu provádí výstavbu veřejného a venkovního osvětlení v obcích a stavebních komplexech.

ZAKOM s.r.o. je držitelem živnostenských listů na provádění staveb, jejich změn, odstraňování a zemní práce v rámci živnosti volně a podle těchto provádí činnost dle nabídky.

 

Certifikáty na všechny uvedené činnosti:

ČSN EN ISO 9001:2001 Živnostenský list - Montáž,Údržba a servis telekom. zařízení. Koncesní listina Živnostenský list-Zemní práce