• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

Stavební práce

Inženýrské stavby

Výstavbu řádů pro vodovod, kanalizaci a plynovod.

Stavby přípojek inž. sítí do objektů a budov.

Stavba septiků, čistíren odpadních vod a bazénů

Při stavbě používáme vlastní mechanizaci - zemní stroje patřičné tonáže a dopravu.


Komunikace

Stavba chodníků pro obce a drobné stavebníky.

obec Osekobec Osek

Opravy ulic a silnic - povrchy.

obec Osekobec Osek

Stavba sypaných cest při parkových úpravách.

obec Osekobec Osek

Při stavbě používáme vlastní mechanizaci - zemní stroje patřičné tonáže a dopravu.


Ploty

Stavbu zděných plotů dle výběru zadavatele.

Svémyslice – investor HabrmanoviSvémyslice – investor Habrmanovi

Drátové ploty v různých variantách.

obec Osekobec Osek

Při stavbě používáme vlastní mechanizaci - zemní stroje patřičné tonáže a dopravu.


Hřiště

Stavba hřiště pro sportovní činnost.

obec Osek obec Osek obec Osekobec Osek

Dětská hřiště ve spolupráci s dodavatelem hracích prvků.

Při stavbě používáme vlastní mechanizaci - zemní stroje patřičné tonáže a dopravu.


Zakládání staveb

Zemní práce - odkopávky, hloubení základů, planýrky.

Betonování základových pasů, stavba základů ze ztraceného bednění a zakladová deska.

Vyvedení přípojek inženýských sítí do objektu.

Při stavbě používáme vlastní mechanizaci - zemní stroje patřičné tonáže a dopravu.