• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

ZAKOM s.r.o.

Požární nádrž - Kašina Hora

V roce 2014 realizovala firma Zakom stavbu : Rekonstrukce požární nádrže v obci Kašina Hora. Investor stavby : Obec Záhoří  Cena díla : 750 000,-Termín realizace : 8-9/2014